Disclaimer/Copyright

Disclaimer
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website,
kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. KLIKZUIVER aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie
die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. KLIKZUIVER
behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe
aan KLIKZUIVER of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers
alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan KLIKZUIVER en vrijwaren KLIKZUIVER derhalve van aanspraken
van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van KLIKZUIVER worden verveelvoudigd. Mocht
KLIKZUIVER op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreuk makende materiaal of links op de site, dan
heeft KLIKZUIVER het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.